VäxtSkyddsStigen - skylt : 5

Symptom. Foto: Eva Nordberg.


Larver. Foto: Eva Nordberg.

Liten rosenbladstekel

Blennocampa phyllocolpa


SYMPTOMPERIOD :
| JAN | | FEB | | MAR | | APR | |MAJ||JUN|| JUL | | AUG | | SEP | | OKT | | NOV | | DEC |

Mycket vanlig på remonterande rosor.

SKADEBILD :
Småbladen, ofta alla på ett blad, rullar ihop sig till en smal rulle. Bladrullen innehåller en eller ett par larver. Bladen gulnar sen och faller av.

BIOLOGI :
Den svarta stekeln är endast 3-4,5 mm lång. Honan lägger under maj-juni ägg i bladkanterna och larven blir upp till 10 mm lång, blekgrön med mörkbrunt huvud. Den övervintrar i en kokong i jorden. Förpuppning sker på våren. En generation per år.

ÅTGÄRD :
Plocka bort angripna blad så snart symptom uppträder. Kemisk bekämpning för att förhindra äggläggning.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :