VäxtSkyddsStigen - skylt : 6

Vuxen syrenmal. Foto: S. Kalt


Blåsmina. Foto: E. Kärnestam

Syrenmal

Gracillaria syringella


SYMPTOMPERIOD :
| JAN | | FEB | | MAR | | APR | | MAJ | |JUN|| JUL | | AUG | | SEP | | OKT | | NOV | | DEC |

Angriper främst syren, men även benved, Deutzia och liguster.

SKADEBILD :
Stora, bruna blåsminor, ofta vid bladspetsen, med flera larver i. De rullar in bladet vid den torkande minan. Kan förväxlas med fysiogen skada, (brännskada).

BIOLOGI :
Fjärilen kläcks i början av juni. Äggen läggs på bladundersidan, 5-10 st tillsammans. Efter ca 4 veckors ätande faller larverna till marken, spinner en kokong och förpuppar sig. Övervintrar som puppa i jorden. Vanligen två generationer per år.

ÅTGÄRD :
Bortplockning av angripna blad.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :