VäxtSkyddsStigen - skylt : 12

Angrepp av bokgallmygga. Foto: Elisabeth Kärnestam


Larv i bokgall. Foto: Elisabeth Kärnestam

Bokgallmygga

Mikiola fagi


SYMPTOMPERIOD :
| VÅR | |SOMMAR|| HÖST | | VINTER |

Gallmyggor är, liksom de flesta insekter som orsakar gallbildningar, värdväxtspecifika (angriper ett fåtal växtarter). Det finns även gallmyggor vars larver inte lever i galler utan är rovlevande (tar levande bytesdjur).

SKADEBILD :
De lökformade gallerna är 4-10 mm långa och sitter på bokbladens ovansida. De syns under hela säsongen. Gallerna är hårda med ett hålrum i mitten där larven lever och äter hela sommaren.

BIOLOGI :
Gallmygglarverna är fotlösa, vit¬aktiga, ca 3-4 mm långa. De övervintrar i gallerna i nedfallna blad och förpuppar sig på våren. Vuxna myggor kläcks, parar sig och honorna lägger ägg i bladknoppar. De växande bladen bildar en gall runt den nykläckta larven.

ÅTGÄRD :
Bokgallmyggan bekämpas normalt inte.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :