VäxtSkyddsStigen - skylt : 13

Bladlushonan föder flera ungar varje dag. Foto: Elisabeth Kärnestam


Angrepp av vinbärsbladlus på röda vinbär. Foto: Elisabeth Kärnestam

Vinbärsbladlus

Cryptomyzus ribis


SYMPTOMPERIOD :
| JAN | | FEB | | MAR | | APR | |MAJ|| JUN | | JUL | | AUG | | SEP | | OKT | | NOV | | DEC |

Bladlöss suger växtsaft och utsöndrar honungsdagg. Denna art har vinbär som vintervärd och lever på sommaren på ogräs (dån, plister m.fl.).

SKADEBILD :
På vinbär syns symptomen redan i maj. Hos röda vinbär får bladen röda bucklor, hos svarta vinbär gulgröna bucklor.

BIOLOGI :
Ägg finns endast som övervintringsstadium. De läggs på vinbärsskotten och kläcks på våren. Bladlössen sitter på bladundersidan i bucklorna och suger växtsaft. I början av juni flyttar bladlössen till sina sommarvärdar.

ÅTGÄRD :
Kräver i regel ingen bekämpning. Eventuellt plockas angripna blad i maj

NAVIGERA TILL SKYLTEN :