VäxtSkyddsStigen - skylt : 14

Bokbladlöss på blodbok. Foto: E. KärnestamBokbladlus

Phyllaphis fagi, på bok


SYMPTOMPERIOD :
| JAN | | FEB | | MAR | |APR|| MAJ | | JUN | | JUL | | AUG | | SEP | | OKT | | NOV | | DEC |

Bladlöss suger växtsaft, vilket vid svåra angrepp försvagar plantorna. De utsöndrar honungsdagg (sockerhaltiga exkrementer) och häri växer sotdaggsvampar. Bladlöss trivs i varmt och soligt väder.

SKADEBILD :
Plantorna blir kladdiga av honungsdagg och ser sotiga ut av svamp. Bladen blir buckliga och får intorkade bladkanter. Svårast angrepp på unga plantor och i häckar.

BIOLOGI :
Bokbladlusen övervintrar som ägg. De börjar föröka sig i maj och syns oftast på försommaren. Bokbladlusen utsöndrar mycket vax och djuren sitter skyddade i denna vaxull.

ÅTGÄRD :
Speciellt värdefulla träd behandlas med kemiska medel. Bokbladlusen är svår-bekämpad.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :