VäxtSkyddsStigen - skylt : 16

Bladloppenymf. Foto: Elisabeth Kärnestam


Angrepp av buxbombladloppa, friskt skott i mitten. Foto: Elisabeth Kärnestam

Buxbombladloppa

Psylla buxi


SYMPTOMPERIOD :
|VÅR|| SOMMAR | | HÖST | | VINTER |

Bladloppor suger växtsaft och utsöndrar honungsdagg. Vuxna bladloppor är ca 2 mm långa, ljusgröna och vingade. Andra arter av bladloppor angriper t.ex. morot, hagtorn, päron och äpple.

SKADEBILD :
På buxbom blir toppskottens blad kraftigt kupade, p.g.a. toxiska ämnen i bladloppornas saliv, och längdtillväxten hämmas. Dessa sympton syns året runt.

BIOLOGI :
Ägg läggs på skotten och kläcks på våren. Ungstadierna (nymferna) är 1-2 mm, ljusgröna, platta och oftast stillasittande. De syns i maj-juni. Nymferna utsöndrar skyddande vaxsekret, som ser ut som vita tussar. I juni-juli är bladloppan fullbildad. Arten Spanioneura fonscolombii, som skiljs ut genom fyra mörka partier på vingarnas kanter, är under spridning. Dess skadebild och livscykel i Sverige är för närvarande okänd.

ÅTGÄRD :
Klipp på våren bort skadade skott. Behandla sedan med ett fysikaliskt verkande växtskyddsmedel.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :