VäxtSkyddsStigen - skylt : 17

Filtfläckar. Foto: Elisabeth Kärnestam


Vårtlika galler. Foto: Elisabeth Kärnestam

Gallkvalster

Aculodes spp., Eriophyes spp., m.fl., på lönn


SYMPTOMPERIOD :
| VÅR | |SOMMAR|| HÖST | | VINTER |

Gallkvalster blir endast ca 0,2 mm långa och är masklika i formen. De är mycket värdväxtspecifika. Många vedartade växter angrips.

SKADEBILD :
På lönn finns olika arter av gallkvalster, som ger gallbildningar med olika utseende. Dels orsakas runda vårtlika utväxter, ofta rödfärgade, dels orsakas vita, rödaktiga eller bruna filtfläckar. Symptomen syns på bladen under hela säsongen.

BIOLOGI :
Kvalstren övervintrar i knoppar. De kry¬per ut på nyutslagna blad. Som reaktion på deras näringssug utvecklar växten galler. Gallkvalstren sprids med vegetativt förökningsmaterial, med vind och fåglar.

ÅTGÄRD :
Kvalstren bekämpas normalt inte.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :