VäxtSkyddsStigen - skylt : 20

Gallbildning. Foto: Elisabeth Kärnestam


Vingade almbladlöss i juni. Foto: Elisabeth Kärnestam

Almpunglus

Tetraneura ulmi


SYMPTOMPERIOD :
| JAN | | FEB | | MAR | | APR | |MAJ||JUN|| JUL | | AUG | | SEP | | OKT | | NOV | | DEC |

Tillhör familjen rotlöss inom bladlössen.

SKADEBILD :
Stora bönlika, upprättstående gallbildningar på almbladen, bildas i maj-juni. Almpunglöss lever under sommaren på rötterna av många olika gräsarter.

BIOLOGI :
Almpunglusen övervintrar som ägg på sin vintervärd almen. Efter lövsprickningen kläcks äggen och bladlössens näringssug leder till att galler bildas på bladen. Inuti gallerna lever bladlössen och föder ungar utan föregående befruktning. På sommaren flyttar vingade bladlöss till sina sommarvärdar, d.v.s. gräsrötter. På hösten bildas åter vingade individer, honor och hanar. De flyger till almen, parning sker och därefter lägger honorna ägg.

ÅTGÄRD :
Ingen, svårbekämpade.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :