VäxtSkyddsStigen - skylt : 22

Jordgubbskvalster. Foto: E. Kärnestam


Kraftigt angripen jordgubbsplanta. Foto: E. Kärnestam

Jorgubbskvalster

Phytonemus pallidus fragariae


SYMPTOMPERIOD :
| VÅR | |SOMMAR|| HÖST | | VINTER |

Jordgubbskvalster är ett dvärgkvalster som är allmänt förekommande i hela landet.

SKADEBILD :
Angripna plantor får kraftigt hämmad tillväxt. Bladen blir deformerade, rynkiga och missfärgade med korta bladskaft. Bären blir små och torra. Angreppen brukar öka med plantornas ålder.

BIOLOGI :
Jordgubbskvalster är 0,25 mm långa, ovala, färglösa – blekbruna. Dessa kvalster trivs, till skillnad från växthusspinnkvalster (som också angriper jordgubbar), i hög luftfuktighet och finns därför främst nere i beståndet. Där lägger de också sina ägg. Flera generationer per år förekommer. Fullbildade kvalster övervintrar i plantans centrala delar. Jordgubbskvalster sprids med smittade plantor, vind och redskap.

ÅTGÄRD :
Plantera certifierat växtmaterial. Håll avstånd till äldre odlingar. Röj smittade fält. Biologisk bekämpning med rovkvalster

NAVIGERA TILL SKYLTEN :