VäxtSkyddsStigen - skylt : 23

Stinkflyskador på jordgubbar. Foto: S. KaltStinkflyn

(skinnbaggar) i jordgubbar


SYMPTOMPERIOD :
| VÅR | |SOMMAR|| HÖST | | VINTER |

Jordgubbsstinkfly, Plagiognathus arbustorum, är vanligast i södra Sverige medan ludet ängsstinkfly, Lygus rugulipennis, vållar störst skada i norra Sverige. Även andra arter kan förekomma.

SKADEBILD :
Bären blir små, missbildade, med ett hårt parti med tätt sittande frön i spetsen. Både ungstadier och vuxna stinkflyn gör skada när de sticker in sin sugsnabel i växtvävnaden och suger växtsaft. De gör störst skada på försommaren.

BIOLOGI :
Jordgubbsstinkflyet övervintrar som ägg på plantorna. Äggen kläcks strax före blomningen. Jordgubbsstinkflyna är 3-4 mm långa, mörka med svartfläckiga gula ben. Nymferna (ungstadierna) är ljusare och gröna. De kan ha två generationer per år. Ludet ängsstinkfly är s mm långt, mörkbrunt – rödbrunt - gråbrunt med en ljus w-formad teckning på ryggen. De har en generation per år och övervintrar som vuxna i barrskog.

ÅTGÄRD :
Anlägg odling på öppna, blåsiga lägen. Täckning med fiberduk kan tillämpas mot ludet ängsstinkfly. Jordgubbsstinkfly motverkas genom kort omloppstid i odlingen. Eventuell kemisk bekämpning görs strax före blomning.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :