VäxtSkyddsStigen - skylt : 6

Gulorange sommar och svarta vintersporlager på bladunder-sida. Foto: Mario Rodriguez Escribano.Rosrost

Phragmidium spp


SYMPTOMPERIOD :
| JAN | | FEB | | MAR | | APR | |MAJ||JUN||JUL||AUG||SEP|| OKT | | NOV | | DEC |

Vissa rosor är mycket mottagliga, t.ex. R. foetida, R. glauca, R. pimpinellifolia, R. rubiginosa, äppleros och R. acicularis, finnros. Symptomen är observerbara under maj-sept.

SKADEBILD :
Angreppen börjar på lågt sittande blad. Angripna blad faller av, skott angrips och deformeras och busken försvagas.

BIOLOGI :
Svampen fullbordar hela sin utveckling på rosorna. Rosten uppträder på våren i form av orangeröda sporkuddar (skålrost). Sommartid bildar den gulfärgade, senare svarta, sporbeläggningen på undersidan av bladen.

ÅTGÄRD :
Under och efter växtsäsongen bör nedfallna blad hopsamlas och oskadliggöras. Rosorna ska inte kvävegödslas alltför rikligt, men ha god tillgång på kalium. Stora sortskillnader föreligger.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :