VäxtSkyddsStigen - skylt : 9

Döda grenar på sjuka almar. Foto: Fredrik Jergmo


Almsjukans livscykel. Figur: Guy Svedelius

Almsjuka en vissnesjukdom som orsakas av svamparna

Ophiostoma ulmi och O. novo-ulmi


SYMPTOMPERIOD :
| JAN | | FEB | | MAR | | APR | | MAJ | |JUN||JUL||AUG||SEP|| OKT | | NOV | | DEC |

En ny aggressiv art, O. novo-ulmi, kom till Sverige 1978. Den har sedan dess spritt sig till samtliga almbestånd i Sverige med förödelse och skogsdöd som följd. Symptomen är observerbara under juni-sept.

SKADEBILD :
Angripna grenar får gulnande blad och grenarna torkar in successivt. Sjukdomen breder ut sig i hela kronan, varefter trädet dör.

BIOLOGI :
Sjukdomen sprids med en skalbagge, almsplintborren, Scolytus spp. eller genom rotkontakt.

ÅTGÄRD :
Förebygg spridning av sjukdomen genom kraftig beskär¬ning vid begynnande angrepp. Vid svåra angrepp förordas skyndsam fällning och snabb destruktion av de fällda träden. Plantera resistenta sorter.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :