VäxtSkyddsStigen - skylt : 11

Vissnande askskott. Foto: Karin SnarfAskskottsjuka

Hymenoscyphus fraxineus, en ny svampsjukdom på askar


SYMPTOMPERIOD :
|VÅR||SOMMAR||HÖST|| VINTER |SKADEBILD :
Brunsvarta nekrotiska fläckar utvecklas på bladen under sensommaren. Infektionen sprids sedan via bladskaften in i årsskotten. Kommande vår slår knopparna på angripna skott antingen inte ut, eller så dör utvecklade blad fort och svartnar. Dessa skott blir även rödaktiga till bruna. Under sommaren sprids angreppen till grenar och stammar, och kräftsår kan uppkomma. I en sjuk trädkrona sticker döda kvistar ut här och var, blandat med ny skottskjutning. Små som stora träd kan dö av angreppen.

BIOLOGI :
Under sensommaren sprids svampens sporsäckssporer med vinden från små vita skålformade och skaftade fruktkroppar (apothecier) på fjolårets nedfallna bladskaft, och infekterar nya blad och skott. Svampen sprider sig via bladskaften in i skotten och dödar innerbarken. Angreppet fortsätter runt grenar och stammar varvid savströmmen snörs av. Svampen kan också spridas längre in i veden.

ÅTGÄRD :
Plantera motståndskraftiga arter, sorter och kloner av Fraxinus spp. Samla in och bränn blad från angripna askar.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :