VäxtSkyddsStigen - skylt : 13

Gelerost på en. Foto: Stanislaw Kalt


Skålrost på rosenhagtorn. Foto: Stanislaw Kalt

Hagtornsrost & Gelerost på enar orsakad av svampen

Gymnosporangium clavariiforme


SYMPTOMPERIOD :
| VÅR | |SOMMAR|| HÖST | | VINTER |SKADEBILD :
Blad, skott och frukter på hagtorn (kvitten, häggmispel, oxbär, rönn och ibland päron) utvecklar förtjockade, fransade vävnader som färgas röda/gulvita (skålrost). Den gula gelerosten på enar utvecklas efter regn på våren.

BIOLOGI :
Svampen värdväxlar mellan vanlig en och hagtorn. Hagtorn smittas på försommaren av basidsporer från gelerosten. Under sommaren utvecklas skålrosten på uppsvällda vävnader. Enar smittas av skålrostsporer under sommar och höst.

ÅTGÄRD :
Avlägsna och destruera angripna ansvällda enekvistar med antydningar till gelerost under våren.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :