VäxtSkyddsStigen - skylt : 14

Piongråmögel. Foto: Guy SvedeliusPiongråmögel

Botrytis paeoniae


SYMPTOMPERIOD :
|VÅR|| SOMMAR | | HÖST | | VINTER |

Svampsjukdomen angriper endast pioner.

SKADEBILD :
Stjälkar och knoppar hos blad och blommor blir brunfärgade och intorkade samt täcks av ett grått ludd. Bladskotten vissnar och blom-ningen hämmas.

BIOLOGI :
Tidiga angrepp på våren av unga skott och stjälkbaser leder till fallande stjälkar. Svampen sprids med sporer (konidier) och mycel. Sporinfektioner av blad och knoppar gynnas av fuktig väderlek. Svampen övervintrar som mycel eller som små svarta kroppar på döda växtrester, svampens vilmycelium (sklerotier).

ÅTGÄRD :
Avlägsna angripna och döda växtdelar vid torr väderlek. Nyplantering bör ske på blåsiga, varma och väldränerade växtplatser i glesa bestånd. Utför upprepad behandling med ett Trichoderma-preparat.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :