VäxtSkyddsStigen - skylt : 22

Pilkvistar med grå-svarta döda angripna skott samt torra rötor och bladfläckar. Foto: Stanislaw Kalt


Pilkvistar med grå-svarta döda angripna skott samt torra rötor och bladfläckar. Foto: Stanislaw Kalt

Pilskorv och grenbrand

Venturia saliciperda och Drepanopeziza sphaerioides


SYMPTOMPERIOD :
|VÅR||SOMMAR||HÖST||VINTER|

Efter fuktig vår kan pilens blad och kvistar angripas av olika svampar.

SKADEBILD :
Pilarnas blad, grenar och skott angrips ofta av svampar som dödar skotten som svartnar. På grenarna utvecklar torra bruna kräftlika sår och mörka bladfläckar. Symptomen kan ses året om.

BIOLOGI :
Svamparna kan övervintra på grenarna eller nedfallna blad från vilka sporer sprids på våren. Sjukdomen gynnas av kyligt och fuktigt väder.

ÅTGÄRD :
Träden bör beskäras och angripna grenar och blad avlägsnas.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :