VäxtSkyddsStigen - skylt : 24

Mjöldagg med fruktkroppar på skogslönn. Foto: S. KaltLönnmjöldagg

Sawadaea bicornis


SYMPTOMPERIOD :
| JAN | | FEB | | MAR | |APR|| MAJ | | JUN | | JUL | | AUG | | SEP | | OKT | | NOV | | DEC |

Sjukdomen angriper främst tysklönn, Acer pseudoplatanus, och naverlönn, A. campestre.

SKADEBILD :
Omfattande angrepp på unga träd som får kraftigt vita fläckar av mjöldaggsbeläggning på blad och skott. Blad kan bli missbildade och buckliga. I den vita beläggningen bildas små svartnande runda frukt¬kroppar.

BIOLOGI :
Svampen övervintrar som mycel under knoppfjäll eller som sporsäcksporer i de nedfallna bladen. Sporerna sprids under våren. Mjöl¬daggsangreppen, på främst unga blad, stimuleras av den höga nattfuktigheten under sensommaren.

ÅTGÄRD :
Unga träd kan skyddas mot angrepp med förebyggande kemisk bekämpning i plantskolor. Undvik kraftig beskärning då frodiga skott är känsliga.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :