VäxtSkyddsStigen - skylt : 25

Nekrotiska bladfläckar på hästkastanj. Foto: Guy Svedelius


Nekrotiska bladfläckar på hästkastanj. Foto: Mario Rodríguez Escribano.

Bladbränna

Guignardia aesculi


SYMPTOMPERIOD :
| JAN | | FEB | | MAR | | APR | | MAJ | | JUN | |JUL||AUG||SEP||OKT|| NOV | | DEC |

Sjukdomen angriper blad och bladskaft av hästkastanj, Aesculus spp. Kan vid starka angrepp avblada träden och ge stora skador i plantskola. Sjukdomen sprids från nedfallna blad på marken. Symptomen är observerbara under juli-okt.

SKADEBILD :
På blad bildas oregelbundet formade nekrotiska fläckar, ofta med skarpt gul rand. Även bladskaften angrips.

BIOLOGI :
Svampen övervintra på nedfallna blad. På våren smittas unga blad med sporer från svarta klotrunda fruktkroppar som ligger inbäddade i de döda löven. I de nekrotiska fläckarna, som då bildas, finns små svarta sporhus (pyknidier). Dessa sprider genomskinliga konidier under sommarhalvåret och uppförökar svampen under gynnsamma klimatbetingelser.

ÅTGÄRD :
Vid angrepp bör man avlägsna angripna blad samt samla in och bränna nedfallna löv.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :