VäxtSkyddsStigen - skylt : 29

Jordgubbsplantor kraftigt angripna av mjöldagg. Foto Guy SvedeliusMjöldagg på jordgubbar,

Podosphaera aphanis


SYMPTOMPERIOD :
|VÅR|| SOMMAR | | HÖST | | VINTER |

En vanligt förekommande svampsjukdom på jordgubbsplantor. Uppträder oftast tidigt på säsongen i torr väderlek på känsliga sorter t.ex. `Zephyr´.

SKADEBILD :
Svampen angriper blad, blommor och frukter. På bladen uppstår röda fläckar på ovansidan. Vid kraftiga angrepp rullar bladen upp sig och färgas rödvioletta på undersidan. Svampmycelet bildar en tunn beläggning på främst undersidan av bladen, men kan också täcka frukterna som blir matta, lösa och oätliga. Blombildningen hämmas vid kraftigare angrepp.

BIOLOGI :
Svampen övervintrar främst som mycel på plantornas gröna blad. På våren bildas sporer (konidier) som kan infektera de unga, outvecklade bladen och där ge upphov till de första infektionerna. Övervintring kan också ske med fruktkroppar (kleistothecier), vilka framträder som små svarta prickar på blad och frukter, varifrån sporsäcksporer sprids. Mjöldaggssvampen gynnas av plötsliga skiftningar i temperatur och fuktighet vilket ofta inträffar på våren. Kraftiga regn och längre perioder med kyligt väder hämmar svampen.

ÅTGÄRD :
Välj motståndskraftiga sorter. Jämn bevattning är en viktig motåtgärd. Upprepade och förebyggande behandlingar med fysikaliskt verkande bekämpningsmedel och natriumkarbonat som täcker bladundersidorna kan ha effekt, så även svavel. I yrkesodling kemisk bekämpning.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :