VäxtSkyddsStigen - skylt : 30

Bär med insjukna rötor. Foto: Ulf NilssonSvartfläcksjuka på jordgubbar,

Colletotrichum acutatum


SYMPTOMPERIOD :
| VÅR | |SOMMAR|| HÖST | | VINTER |

Tre arter av svampsläktet Colletotrichum orsakar de symptom som med ett namn kallas svartfläcksjuka (eller svartröta). En av dem, C. acutatum är karantänskadegörare. De båda andra arterna C. fragariae och C. gloeosporioides, anses inte vara lika allvarliga. Sjukdomen sprids med plantor. Svartfläcksjuka räknas till den sjukdom som förorsakar störst ekonomisk skada globalt sett.

SKADEBILD :
På frukter bildas mjuka ljusbruna rötfläckar som senare blir insjukna och mörka. Då bären mognar får de en laxrosa-ljusröd sporbeläggning kring nötterna vid torrt väder. Är fuktigheten hög förblir fläckarna slemmiga och mörka. Orsakas angreppet av C. gloeosporioides bildas avlånga, insjunkna svarta fläckar på blad, bladskaft, blomstjälkar och revor.

BIOLOGI :
Svampen övervintrar på infekterade plantor och växtrester. Regn och bevattning är den främsta spridningsorsaken, men spridning kan också ske med insekter, plockare, kläder, skodon, redskap och speciellt halmningsmaskiner. Sjukdomen är extremt smittosam, speciellt i fuktig och varm väderlek. Svampen har en del vanliga ogräsarter som värdväxter. Sjukdomen överlever inte länge i jorden.

ÅTGÄRD :
Plantera endast friska certifierade plantor. Vattna med droppbevattning. Undvik vattenstress och överdriven kvävegödsling. Tag bort sjuka plantor.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :