VäxtSkyddsStigen - skylt : 31

Stjälk med missfärgningar och små svarta prickar. Foto Stanislaw Kalt


Stjälk med missfärgningar och små svarta prickar. Foto Stanislaw Kalt

Hallonskottsjukan- ett komplex med tre skadegörare

-


SYMPTOMPERIOD :
|VÅR|| SOMMAR | | HÖST | | VINTER |

Sjukdomen uppkommer efter svampangrepp av Didymella applanata, alternativt Leptosphaeria coniothyrium tillsammans med hallonbarkgallmyggan (Resseliella theobaldi) som har visat sig utgöra ett sjukdomskomplex.

SKADEBILD :
På våren infekteras skotten via bladen. De angripna bladen får bruna, v-formade, stora fläckar med gul kant. Hos infekterade skott syns mörkbruna till violettbruna, avlånga fläckar kring noderna, främst på den nedre delen av årsskotten. De blad som växer fram i fläcken kan bli klorotiska och tappa småbladen. Under höst och vinter antar fläckarna en silveraktig färg. I fläckarna syns övervintrande sporhus (pyknidier) och fruktkroppar som små svarta prickar. Svårt angripna skott kan tidigt under den fruktbärande säsongen torka och dö. Även lindriga angrepp kan under torra förhållanden orsaka en starkt reducerad skörd..

BIOLOGI :
Under hösten anläggs fruktkroppar (pseudothecierna) men det är först på våren-försommaren året därpå som askosporerna mognar och sprids. Senare under säsongen sker infektioner med vegetativa sporer (konidier) från sporhus (pyknidier). Sporernas groddslangar växer in i osårad, ytlig barkvävnad, men för att kunna växa djupare in i underliggande vävnad krävs sår. Dessa kan uppkomma vid arbete i odlingen, men också genom insektsangrepp av larver av hallonbarkgallmyggan (Resseliella theobaldi). Genom såren växer svamparna vidare in i vävnaderna och orsakar stora skador på skotten.

ÅTGÄRD :
Anlägg öppna, smala, luftiga bestånd med friskt och motståndskraftigt certifierat växtmaterial. Klipp av fjolårsskotten vid markytan efter skörd och bränn dem. Gallra årsskotten på våren. Hösthallon är en fördel eftersom de ger skörd redan på årsskotten, och alla skott därmed klipps bort på hösten.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :