VäxtSkyddsStigen - skylt : 32

Fläckskorvsangrepp på bär och stjälkar. Foto Guy Svedelius


Fläckskorvsangrepp på bär och stjälkar. Foto Guy Svedelius

Fläckskorv på hallon,

Elsinoë veneta


SYMPTOMPERIOD :
| VÅR | |SOMMAR|| HÖST | | VINTER |

Svampen angriper ett flertal Rubus-arter, men räknas inte som svår skadegörare på hallon. Sjukdomen är allmänt förekommande och är vanligare under regnrika somrar.

SKADEBILD :
På stjälkar och blad bildas under sommaren gråvita runda skålade fläckar, omgivna av en mörkare kant, se bild. På fjolårsskotten är fläckarna grå och har längsgånde, ibland djupa sprickor. Angreppen uppträder även på bären som får intorkade småfrukter. När bladen angrips kan hagelskottslika hål uppkomma, som en följd av att bladfläckarna faller ut.

BIOLOGI :
Svampen övervintrar på växtmaterialet. Primärinfektioner förekommer tidigt på våren i samband med varmt och fuktigt väder. Infektion kan ske med både sporsäcksporer och asexuella sporer (konidier) från sporhus (acervuli). Det är framförallt unga skott och blad som infekteras. Svampen lever först ytligt, men tränger senare in i ledningsvävnader. Stjälkens celldelning hämmas och djupa kratrar bildas. Sena angrepp ger grundare grå fläckar.

ÅTGÄRD :
Plantera alltid certifierat växtmaterial. Välj ett blåsigt läge där sol och vind snabbt torkar upp plantorna efter nederbörd. Undvik täta bestånd samt håll efter ogräs. Avlägsna angripna växtdelar.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :