VäxtSkyddsStigen - skylt : 35

Svarta vinbärsblad med bladfäcksjuka. Foto Guy SvedeliusBladfläcksjuka på svarta vinbär och krusbär,

Mycosphaerella ribis


SYMPTOMPERIOD :
| VÅR | |SOMMAR|| HÖST | | VINTER |

Sjukdomen förekommer ofta på mottagliga sorter. Gör stor skada regniga somrar. Angriper svarta- och röda vinbär samt krusbär.

SKADEBILD :
Bladen får på ovansidorna ljusgrå eller ljusbruna upp till 5 mm stora runda eller kantiga fläckar. Fläckarna är skapt avgränsade och omges av en mörk bård. I fläckarna bildas svampens sporer från sporhus. Dessa kan ses som små svarta prickar inuti bladfläckarna. Vid kraftiga angrepp kan bladfläckarna flyta samman, bladen torkar in och falla av.

BIOLOGI :
Svampen övervintrar på nedfallna blad. På våren sprids sporsäcksporer från fruktkroppar (pseudothecier) som bildats i de nedfallna bladen under höst- och vintermånaderna. Spridning av sporsäcksporer sker i samband med regn strax efter knoppspridningen och kan pågå under hela blomningen. De första symptomen syns två veckor efter infektion. vegetativa sporer (konidier) bildas sedan från nybildade sporhus (pyknidier) som infekterar omgivande blad i busken genom regnstänk.

ÅTGÄRD :
Odla motståndskraftiga sorter. Undvik mottagliga sorter som Stella-sorterna och Jänkisjärvi.Sjukdomen kan delvis förebyggas genom insamling och bortförsel av nedfallna blad före våren. Undvik täta planteringar och vindskyddade lägen. Bekämpa ogräs och sörj för god näringstillgång.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :