VäxtSkyddsStigen - skylt : 36

Svarta vinbärsbladen deformeras och krusbären täcks av en vit- brun filt. Foto Guy Svedelius


Svarta vinbärsbladen deformeras och krusbären täcks av en vit- brun filt. Foto Guy Svedelius

Amerikansk krusbärsmjöldagg,

Podosphaera mors-uvae på svarta vinbär och krusbär.


SYMPTOMPERIOD :
|VÅR|| SOMMAR | | HÖST | | VINTER |

Sjukdomen är vanligast på krusbär men kan även angripa andra Ribes-arter som svarta, röda och vita vinbär samt måbär.

SKADEBILD :
På unga skott och bär bildas först en mjöllik beläggning, vilken därefter utvecklas till en vitbrun filt. Senare kan toppbladen svartna och bli förvridna. På vinbär angrips inte bären direkt, men skörden kan minska eftersom blomanlagen reduceras starkt på angripna buskar.

BIOLOGI :
Den primära infektionen på våren sker på krusbär med asexuella sporer (konidier), medan den i vinbär däremot sker genom sexuellt bildade askosporer från fruktkroppar (kleistothecier) som övervintrat. Svampens mycel växer på ytan av blad och skott. Ovala konidier bildas i långa kedjor på de upprätta konidiebärarna. De bildas i början av angreppsperioden och sörjer för vidare infektion genom luftspridning. Sedan den bruna svampfilten (sekundärmycelet) börjat utvecklas avtar konidieproduktionen. I detta mycel bildas svarta sfäriska fruktkroppar. Mjöldaggsvampen utvecklas bäst när det är varmt och torrt. Sporerna behöver bara hög luftfuktighet för att gro och infektera. Svampen dödar sällan sin värd men hindrar fotosyntesen, tar näring, ökar respirationen och reducerar skörden.

ÅTGÄRD :
Plantera motståndskraftiga sorter. Sjuka skott bör klippas bort, dock inte på sommaren eftersom mottaglig nytillväxt då uppkommer. Buskarna bör växa luftigt och ljust. För mycket kväve bör undvikas medan kalium och kisel anses förstärka buskarnas motståndskraft. Jämn vattning hjälper.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :