VäxtSkyddsStigen - skylt : 6

Knippebakterios på forsythia. Foto: Guy Svedelius.Knippebakterios

på forsythia, Rhodococcus fascians


SYMPTOMPERIOD :
|JAN||FEB||MAR||APR||MAJ||JUN||JUL||AUG||SEP||OKT||NOV||DEC|

Knippebakterien smittar lätt många olika växtslag, de flesta örtartade. Till de ved-artade hör förutom forsythia även olvon. Symptomen är observerbara året runt.

SKADEBILD :
På grenarna bildas så täta sam¬lingar av förkrympta skott att de ser ut som vedartade svulster. De är små till att börja med, men blir större för vart år.

BIOLOGI :
Bakterierna lever i jorden och i angripna buskar och sprids med regnvatten, redskap etc. Plantor man köper kan vara latent infekterade. Bakterierna finns i de yttre cellskikten som påverkas till abnorm celldelning.

ÅTGÄRD :
Knippebakterien kan inte bekäm¬pas direkt, men den kan hållas i schack genom stark tillbakaskärning. För att helt bli av med den krävs friska plantor i osmittad jord.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :