VäxtSkyddsStigen - skylt : 2

Aphelenchoides fragariae. Foto: Sanja ManduricJordgubbsbladnematod

Aphelenchoides fragariae


SYMPTOMPERIOD :
|VÅR|| SOMMAR | | HÖST | | VINTER |

Den mikroskopiska masken är en undan-skymd skadegörare på många olika växtarter, varav de flesta är prydnadsväxter.

SKADEBILD :
Bara plantornas ovanjordiska delar angrips. Tidiga angrepp resulterar i reducerad tillväxt och dålig eller utebliven blomning, medan sena angrepp leder till av nerverna avgränsade nekrotiska fläckar på bladen. Angrepp på jordgubbsplantor syns tydligast på våren, med rödaktiga kala bladskaft, mörkt gröna missbildade blad och en styvhet i plantan. Bären som utvecklas blir små och deformerade.

BIOLOGI :
Aktiva nematoder är väldigt bero¬ende av fukt. Spridning sker med vatten på bladens yta och mellan plantor med vatten¬stänk och smittat redskap. En hona lägger 25-30 ägg. Under odlingssäsongen avlöser generationerna varandra konstant med två veckors intervaller. Nematoden övervintrar i knoppar och torra blad.

ÅTGÄRD :
Undvik smitta genom att plantera friskt certifierat växtmaterial. Noggrann rengöring av redskap minskar risken för spridning. Undvik bevattning ovanifrån. Jordgubbsodlingar kan saneras genom att hålla marken fri från värdväxter (även ogräs) under fyra månader.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :