VäxtSkyddsStigen - skylt : 1

Gnagskador. Foto: Elisabeth Kärnestam.


3 par bröstfötter fram (t.h.) och 2 par bukfötter bak. Foto: Elisabeth Kärnestam.

Allmän frostfjäril

Operophtera brumata


SYMPTOMPERIOD :
| JAN | | FEB | | MAR | | APR | |MAJ||JUN|| JUL | | AUG | | SEP | | OKT | | NOV | | DEC |

Mätarfjärilars larver har endast två par vårtlika bukfötter (se bild) och ”mäter” sig fram. (Fjärilslarver har högst fem par bukfötter )

SKADEBILD :
Larverna gör gnagskador i knoppar, blad, blommor och kart under maj-juni. Frostfjärilen angriper fruktträd, ofta äpple, men även andra lövträd.

BIOLOGI :
De ljusgröna larverna kläcks i maj. De äter i 4-5 veckor och förpuppar sig sen i marken. Pupporna kläcks sent på hösten, därav namnet frostfjäril. Den vinglösa honan klättrar upp i ett träd, befruktas där av den vingade hanen och lägger ägg på grenarna.

ÅTGÄRD :
Limringar runt stammarna hindrar honorna att klättra upp. Larver bekämpas med bakterien Bacillus thuringiensis, innan blomning.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :