Välj skylt

ingen bild

Ingen Qr code

Pionringfläck

orsakad av Tobacco rattle tobravirus, TRV

TRV sprids i jorden med stubbrotsnematoder. Eftersom både virus och nematoder förekommer rätt allmänt och har många slags värdväxter, är problemet inte så lätt att bli av med.

Mer information

ingen bild

Ingen Qr code

Virus i dahlia

Cucumber mosaic cucumovirus (CMV) Dahlia mosaic caulimovirus (DMV) Tomato spotted wilt tospovirus (TSWV)

I första hand kommer smittan med knölarna, där virus övervintrar. DMV sprids sedan vidare med bladlöss och TSWV med tripsar. CMV kan lätt överföras med bladlöss till dahlia från andra värdväxter.

Mer information

ingen bild

Ingen Qr code

Nervmosaik

på päron, orsakad av Apple stem pitting foveavirus, ASPV

ASPV finns i infekterade grundstammar och träd och följer med vid vegetativ förökning. Andra spridningsvägar existerar inte.

Mer information

ingen bild

Ingen Qr code

Nervmosaik

på blåregn, orsakad av Wisteria vein mosaic potyvirus, WVMV

WVMV följer med när infek¬terade plantor förökas och sprids vidare med åtminstone två bladlusarter.

Mer information

ingen bild

Ingen Qr code

Poppelmosaik

orsakad av poplar mosaic carlavirus, PopMV

Främst sprids PopMV med vegetativ förökning, men även från början friska träd kan infekteras. Alltså borde det finnas en vektor, troligen en bladlus, men trots intensivt sökande har man ännu inte hittat någon skyldig art.

Mer information

ingen bild

Ingen Qr code

Knippebakterios

på forsythia, Rhodococcus fascians

Bakterierna lever i jorden och i angripna buskar och sprids med regnvatten, redskap etc. Plantor man köper kan vara latent infekterade. Bakterierna finns i de yttre cellskikten som påverkas till abnorm celldelning.

Mer information

ingen bild

Ingen Qr code

Hallonmosaik

orsakad av flera olika hallonmosaikvirus

Hallonmosaikvirus följer med vid vegetativ förökning och sprids sedan ytterligare med den stora hallonbladlusen, Amphorophora idaei.

Mer information

ingen bild

Ingen Qr code

Reversion på svarta vinbär,

orsakad av blackcurrant reversion nepovirus, BRV

BRV följer med när infekterade buskar förökas och sprids vidare med vinbärsgallkvalstret. En gallkvalsterangripen buske, igenkännlig på de uppsvällda knopparna, är så gott som säkert även virusinfekterad.

Mer information