Om oss

Applikationen Växtskyddsstigen är utvecklad vid Institutionen för växtskyddsbiologi vid SLU

Institutionen för växtskyddsbiologi är tvärvetenskaplig med goda möjligheter till starka forskningssamarbeten både inom och utanför institutionens ämnesområden. Vi bedriver ledande forskning inom resistensbiologi, integrerat växtskydd och kemisk ekologi för att bättre förstå och på ett hållbart sätt använda och hushålla med biologiska resurser. Vi bedriver både grundforskning och tillämpad forskning. Tillämpad växtskyddsforskning utförs i samarbete med industrin och fokuserar huvudsakligen på utveckling av miljömässigt hållbara strategier för skadedjursbekämpning inom jordbruk och trädgårdsodling, både i Sverige och internationellt.

Institutionens styrka ligger i föreningen av stabil grundforskning med välutvecklade metoder relaterade till kunskapsbehov, kompetensförsörjning och innovation inom växtskyddsbiologi. På SLU bidrar vi därmed till kunskapsuppbyggandet om växtskydd liksom till den nationella livsmedelsstrategin, en fråga som berör stora delar av universitetet.

Institutionen ger högkvalitativ undervisning i de centrala ämnena växtskydd, botanik, kemi och ekologi. Kursplaner och studenternas prestationer på både grund- och avancerad nivå utmärks och stärks av en långtgående integrering mellan forskning och utbildning. Undervisningen ansluter till vetenskapliga framsteg inom respektive ämnesområde och till studenternas karriärbehov.


(ur Strategidokument för institutionen för växtskyddsbiologi 2017–2020)