VäxtSkyddsStigen - skylt : 4

Slemmig rosenbladstekellarv. Foto: Elisabeth Kärnestam


Skadat blad Foto: Elisabeth Kärnestam

Slemmig

Slemmig rosenbladstekel


SYMPTOMPERIOD :
| JAN | | FEB | | MAR | | APR | | MAJ | |JUN||JUL|| AUG | | SEP | | OKT | | NOV | | DEC |

Rosor angrips av flera arter bladsteklar. Några är minerande, andra gallbildande, men denna art är frilevande, d.v.s. larven är fullt synlig på bladet.

SKADEBILD :
Larverna gnager på bladovansidan i juni-juli, ofta flera larver på varje blad. Bladen torkar. Ofta angrips blad på nedre delen av plantan.

BIOLOGI :
Stekeln lägger ägg i maj-juni. Efter 1-2 veckor kläcks larverna. De är gulgröna, täckta av ett färglöst slem och blir 15 mm långa. Larven övervintrar i jorden och förpuppar sig på våren. Den fullbildade stekeln kläcks i maj-juni, är 4-5 mm lång och svart.

ÅTGÄRD :
Kemisk bekämpning av unga larver eller plocka bort dem.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :