VäxtSkyddsStigen - skylt : 7

Födostick. Foto: Elisabeth Kärnestam


Mina. Foto: Elisabeth Kärnestam

Minerarfluga

Phytomyza ilicis, på järnek


SYMPTOMPERIOD :
|VÅR||SOMMAR||HÖST|| VINTER |SKADEBILD :
Gulaktiga minor förfular bladen. Honorna gör också punktformiga stick i bladen, s.k. födostick, för att komma åt växtsaft. Symptomen kan ses på bladen hela året.

BIOLOGI :
Äggen sticks in vid mittnerven på bladet under försommaren. Larverna äter först i mittnerven och under hösten i bladskivan. Då bildas minan. Förpuppning sker på våren. Öppnar man en gammal mina hittar man puppskalet, som är 2-3 mm långt, brunt och brett cigarrformat.

ÅTGÄRD :
Plocka bort angripna blad på hösten när larverna är kvar.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :