VäxtSkyddsStigen - skylt : 8

Sugskador av nätstinkfly. Foto: Elisabeth Kärnestam


Öronvivelgnag. Foto Mario R. Escribano

Rhododendronstinkfly

Stephanitis spp.


SYMPTOMPERIOD :
|VÅR|| SOMMAR | | HÖST | | VINTER |

Stinkflyn har stickande-sugande mundelar och både ungstadier (nymfer) och vuxna lever av växtsaft.

SKADEBILD :
Sugskadorna syns hela året som gula prickar på bladens ovansida. Djuren lever på undersidan, som blir brunfläckig av deras exkrementer. Här finner man även hudömsningsrester.

BIOLOGI :
Nätstinkflyna övervintrar som ägg i bladen och kläcks på våren. Nymferna har taggiga utskott runt kroppen. De ömsar hud fem gånger fram till vuxet stadium. Levande stinkflyn kan ses juni-sept. Ett vuxet rhododendronstinkfly är 3-4 mm långt och har breda nätmönstrade vingar.

ÅTGÄRD :
Behandla upprepade gånger med insektssåpa. Det är viktigt att nå bladunder-sidorna.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :