VäxtSkyddsStigen - skylt : 9

Öronvivel. Foto: Elisabeth Kärnestam


Öronvivelgnag. Foto: Mario Rodríguez Escribano

Öronvivel

Otiorhynchus sulcatus, på rhododendron


SYMPTOMPERIOD :
| VÅR | |SOMMAR|| HÖST | | VINTER |

Denna skalbagge syns sällan, eftersom larven lever i jorden och den vuxna är nattaktiv. Symptomen är observerbara året runt.

SKADEBILD :
Vuxna skalbaggar gör halvmånformiga gnag i bladkanterna, s.k. ”konduktörs-klipp”. Allvarligare är de gnagskador på rötterna som larverna orsakar. Öronviveln har många värdväxter både på friland och i växthus.

BIOLOGI :
Äggen läggs i jorden. Larverna blir 10 mm långa, är benlösa, vita med brunt huvud. Övervintring som larv, mera sällan som vuxen. Efter förpuppning på försommaren kläcks vuxna skalbaggar. De saknar flygförmåga och nattetid kryper de upp i buskarna. Endast honor är kända.

ÅTGÄRD :
Vattna ut insektsparasitära nematoder. Bekämpas främst på unga plantor.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :