VäxtSkyddsStigen - skylt : 10

Kastanjemalen är endast 4 mm lång. Foto: E. KärnestamKastanjemal

Cameraria ohridella


SYMPTOMPERIOD :
| JAN | | FEB | | MAR | | APR | | MAJ | |JUN|| JUL | | AUG | | SEP | | OKT | | NOV | | DEC |

Denna fjäril upptäcktes på 80-talet på Balkan. Den har spridits och orsakat svåra skador på hästkastanj i hela Europa. I Sverige upptäcktes den 2003, i Skåne.

SKADEBILD :
Varje larv orsakar en blåsmina, 3-4 cm lång, i bladet. De första minorna syns redan i juni. Vid svåra angrepp blir bladen bruna och faller i förtid. Kastanjemalen föredrar vitblommig hästkastanj, Aesculus hippocastanum, och dessa blir svårt angripna. Övriga arter varierar i mottaglighet, t ex är rödblommig hästkastanj, A. x carnea, resistent. Även skogslönn, Acer platanoides, och tysklönn, A. pseudoplatanus, kan angripas.

BIOLOGI :
Fjärilen är 4-5 mm lång, ockrabrun med tvärgående band i svart och vitt. Den första generationen fjärilar lägger ägg på försommaren. Larven kläcks efter 2-3 veckor och äter av bladvävnaden i ca en månad. Den förpuppar sig i minan. Övervintring sker som puppa i nedfallna blad och de är mycket frosttåliga. Kastanjemalen har 2-3 generationer per år i Sverige.

ÅTGÄRD :
Samla upp och bränn nedfallna löv. Finfördelning av löven med gräsklippare kan ha viss effekt. Plantera resistent växtmaterial.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :