VäxtSkyddsStigen - skylt : 11

Galläpple. Foto: Elisabeth Kärnestam


Knappformade galler. Foto: Elisabeth Kärnestam

Gallsteklar

Cynips spp., Neuroterus spp., m.fl., på ek


SYMPTOMPERIOD :
| VÅR | |SOMMAR|| HÖST | | VINTER |

Gallsteklar är en grupp insekter som man ofta hittar just på släktet Quercus (ek), som enligt uppgift lär angripas av flera hundra olika gallstekelarter.

SKADEBILD :
Orsakar gallbildningar av olika utseende och färg: klotformade s.k. galläpplen, kan vara gulröda eller randiga eller prickiga; knappformade galler, gula eller röda, släta eller håriga. Man hittar galler på bladen under hela säsongen.

BIOLOGI :
Komplicerad livscykel med två gene-rationer, med olika utseende, per år. I varje gall finns en larv, som sen förpuppas inuti gallen. Övervintring sker i galler på nedfallna blad.

ÅTGÄRD :
Gallsteklar bekämpas normalt inte.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :