VäxtSkyddsStigen - skylt : 15

Kraftigt angrepp av pärongallkvalster. Foto: Elisabeth KärnestamPärongallkvalster

Phytoptus pyri


SYMPTOMPERIOD :
| VÅR | |SOMMAR|| HÖST | | VINTER |

Gallkvalster är endast 0,1-0,2 mm långa. De sprids med vegetativt förökningsmaterial, med vind och fåglar. Gallkvalster är värdväxtspecifika.

SKADEBILD :
Platta, kuddliknande, först gulgröna, senare svartnande fläckar på päronbladen. Dessa symptom syns hela säsongen. Kraftiga angrepp kan skada unga träd och även frukten.

BIOLOGI :
Gallkvalstren övervintrar i knoppar. De kryper ut på nyutslagna blad. Växten utvecklar gallbildningar som en reaktion på deras näringssug. Inuti varje gall finns många små, masklika gallkvalster. När hösten närmar sig lämnar de gallerna och kryper in i nyanlagda knoppar för övervintring.

ÅTGÄRD :
Plocka bort angripna blad på försommaren. Eventuell kemisk bekämpning bör göras strax efter knoppsprickning.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :