VäxtSkyddsStigen - skylt : 18

Larver och gnagskador av olvonbagge. Foto: Elisabeth Kärnestam


Äggsamling. Foto: Elisabeth Kärnestam

Olvonbagge

Pyrrhalta viburni


SYMPTOMPERIOD :
| JAN | | FEB | | MAR | | APR | |MAJ||JUN|| JUL | | AUG | | SEP | | OKT | | NOV | | DEC |

Denna skalbagge är allmän och gnager på blad både som larv och fullbildad. Värdväxt är olvon, Viburnum spp.

SKADEBILD :
Larverna finns ofta i stort antal och orsakar den största skadan. De kan kaläta buskarna i maj-juni. Även de vuxna gnager på plantorna senare under sommaren.

BIOLOGI :
Efter parning på sensommaren gnager honan små fördjupningar i årsskotten. I varje grop lägger hon flera ägg, som täcks med sekret och gnagspån. Larverna kläcks i maj och äter glupskt i en dryg månad. De blir nära 10 mm långa och förpuppas sen i jorden. Ett par veckor senare kläcks de vuxna olvonbaggarna, som är ca 5-6 mm långa och matt gulbruna.

ÅTGÄRD :
Behandla nykläckta larver upprepade gånger med ett fysikaliskt verkande växtskyddsmedel och/eller preparat med pyretrum.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :