VäxtSkyddsStigen - skylt : 19

Liten spånad. Foto: Karin Snarf.


Larvkoloni. Foto: Växtskyddets arkiv.

Häggspinnmal

Yponomeuta evonymella


SYMPTOMPERIOD :
| JAN | | FEB | | MAR | | APR | | MAJ | |JUN||JUL|| AUG | | SEP | | OKT | | NOV | | DEC |

Lokalt stora angrepp vissa år, främst i Mellansverige. Angriper främst hägg, Prunus padus, men även slån, P. spinosa.

SKADEBILD :
En koloni larver lever inuti en spånad. De skeletterar bladen. Spånaden kan i extrema fall omfatta hela trädet. Oftast får häggen nya blad när larvangreppen är över.

BIOLOGI :
Fjärilen har vita framvingar med fem rader av svarta prickar. Vingbredd 18-26 mm. Svärmning i månadsskiftet juni-juli. Honan lägger 60-70 ägg på yngre grenar. Larverna kläcks, men övervintrar i äggskalen. De är gul¬grå med svarta prickar och blir upp till 22 mm långa. Larverna blir aktiva i maj. Förpuppning i kokonger hängande . i spånaden i mitten av juni.

ÅTGÄRD :
Svårbekämpade. Eventuellt upprepad behandling med bakterien Bacillus thuringiensis mot nykläckta larver.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :