VäxtSkyddsStigen - skylt : 21

Gall orsakad av sömntornstekel. Foto: Karin SnarfSömntornstekel

Diplolepis rosae


SYMPTOMPERIOD :
|VÅR|| SOMMAR | | HÖST | | VINTER |SKADEBILD :
Ofta på blad, men även på knoppar och frukter bildas galler. Dessa är först ljusgröna, senare rödfärgade, upp till 10 cm stora. Främst angrips vildrosor.

BIOLOGI :
Stekelhonorna lägger ägg på försommaren. En gall börjar bildas. Äggen kläcks efter ett par veckor. En sömntornsgall innehåller upp till 60 kammare med en larv i vardera. Larverna lever, äter och övervintrar inuti gallen, som brunfärgas på hösten. För-puppning sker på våren. Några veckor senare kläcks de vuxna steklarna, som övervägande är honor. De är ca 4 mm långa, har svart huvud och mellankropp och rödbrun blank bakkropp.

ÅTGÄRD :
Ingen bekämpning. Bruna galler kan klippas bort på hösten.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :