VäxtSkyddsStigen - skylt : 28

Uppsvällda knoppar. Foto: E. Kärnestam


Gallkvalster i en knopp. (Foto: E. Kärnestam)

Vinbärsgallkvalster

Cecidophyopsis ribis


SYMPTOMPERIOD :
| VÅR | |SOMMAR|| HÖST | | VINTER |

Detta mikroskopiska kvalster angriper endast svarta vinbär. Det är allmänt förekommande och det allvarligaste skadedjuret på odlade svarta vinbär.

SKADEBILD :
Angripna knoppar sväller under höst och vinter upp och blir kulformiga. På våren slår inte dessa knoppar ut. Skadan försvåras av att vinbärsgallkvalster sprider ’reversion’, en virussjukdom. Buskar med kraftiga gallkvalsterangrepp har ofta också reversion.

BIOLOGI :
Gallkvalstren förökar sig och övervintrar i de uppsvällda knopparna. På våren kan en knopp innehålla tusentals kvalster. Gallkvalster är 0,1- 0,2 mm långa. Vid begynnande blomning lämnar gallkvalstren knopparna och lever en tid fritt på bladen och suger växtsaft. De kryper sedan in i nybildade knoppar i bladvecken. Gallkvalstren kan spridas till nya plantor och odlingar med hjälp av vinden eller med insekter.

ÅTGÄRD :
Gallkvalster är mycket svårbekämpade. Angripna buskar bör tas bort och brännas. Plantera endast certifierat växtmaterial av resistenta sorter, t ex ’Ben Hope’ eller ’Ben Finlay’.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :