VäxtSkyddsStigen - skylt : 1

Angripet äpple. Foto: Ingrid ÅkessonFruktmögel

Monilinia fructigena


SYMPTOMPERIOD :
| VÅR | |SOMMAR|| HÖST | | VINTER |SKADEBILD :
På mer eller mindre mogna frukter såsom äpple, päron, plommon och körsbär m.fl. utvecklas bruna snabbväxande rötor, ofta via sårskador eller genom kontaktsmitta. De bruna rötorna täcks av gula ringformande mycelkuddar som är svampens sporbildande vävnader.

BIOLOGI :
Svampen övervintrar på gamla fruktmumier eller infekterade fruktsporrar. Svampen sprids med sporer (konidier), ibland överförda av skade¬insekter, eller genom kontaktsmitta. Sår orsakade av skadedjur, hagel eller annan mekanisk skada gynnar svampangrepp.

ÅTGÄRD :
Undvik större fruktklasar genom gallring. Avlägsna infekterade övervint¬rade växtrester i träden och på marken.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :