VäxtSkyddsStigen - skylt : 4

Mjöldaggsangripet skott. Foto: Guy Svedelius


Mycel med konidiebärare. Figur: Guy Svedelius

Mjöldagg på rosor orsakad av

Podosphaera pannosa


SYMPTOMPERIOD :
| JAN | | FEB | | MAR | | APR | | MAJ | | JUN | |JUL||AUG||SEP|| OKT | | NOV | | DEC |

Rosmjöldagg är en allmänt förekommande svampsjukdom med stor ekonomisk betydelse i odlingar på friland och i växthus. Symptomen är observerbara under juli-sept.

SKADEBILD :
Unga skott, blad, knoppar och blommor får en vit mjölaktig beläggning, vilken efterhand tätnar och blir mer brunaktig i färgen. Angripna blomknoppar utvecklas inte ordentligt eller öppnar sig inte alls.

BIOLOGI :
Den vitaktiga beläggningen utgöres av svampens mycel. Konidiesporer på koni-diebärare bildas och avsnörs. Rosmjöldagg övervintrar vanligen som mycel i knoppar.

ÅTGÄRD :
Välj motståndskraftiga sorter och tillgodose rosornas vatten- och näringsbehov samt undvik kväveöverskott. En ros i god tillväxt angrips inte lika lätt.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :