VäxtSkyddsStigen - skylt : 5

Skorvfläckar på blad och frukt. Foto: Stanislav Kalt


Sporspridning från fläckar. Figur: Guy Svedelius

Äppleskorv orsakad av sporsäckssvampen

Venturia inaequalis


SYMPTOMPERIOD :
| JAN | | FEB | | MAR | | APR | |MAJ||JUN||JUL||AUG||SEP||OKT|| NOV | | DEC |

Äppleskorv är en svår svampsjukdom på äpple och andra Malus-arter. Symptomen är observerbara under maj-okt.

SKADEBILD :
Symptomen utgörs av rundade fläckar på blad och frukter. Fläckarna är mörka, svagt olivgröna-svarta. Frukter kan få sprickor.

BIOLOGI :
Svampen övervintrar som mycel i nedfallna blad. Sporsäckssporer sprids från dessa i samband med regn under vår och försommar. Sommartid bildas och sprids konidiesporer, se figur.

ÅTGÄRD :
Sjukdomen kan hejdas genom kemisk bekämpning eller genom bortför-ande/sönderdelande av nedfallna blad.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :