VäxtSkyddsStigen - skylt : 7

Sporolerande acervuli på stjälk. Foto: Bengt Boysen


Svartfäcksjuka på rosblad. Foto: Guy Svedelius.

Svartfläcksjuka

Diplocarpon rosae, på rosor


SYMPTOMPERIOD :
| JAN | | FEB | | MAR | | APR | |MAJ||JUN||JUL||AUG||SEP||OKT||NOV||DEC|

Detta är en svampsjukdom som angriper alla sorters rosor. Det förekommer stora sortskillnader i sjukdomskänslighet. Symp-tomen är observerbara under maj-dec.

SKADEBILD :
Kort efter bladsprickningen bildas på bladen mörka, nästan svarta och i kanten strålformade fläckar omgivna av gulnande vävnad. Buskarna avlövas tidigt.

BIOLOGI :
I bladfläckarna uppkommer spor¬bildande organ s.k. acervuli. I dessa finns korta konidiebärare som producerar tvåcelliga och genomskinliga konidiesporer

ÅTGÄRD :
I fritidsodling kan svampen be¬kämpas genom upprepade svavelsprutningar i samband med knoppsprickningen. Under hösten bör sent utvecklade skott tas bort och avfallna blad samlas ihop.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :