VäxtSkyddsStigen - skylt : 10

Bladfläckar förorsakade av Septoria sp. Foto: Guy SvedeliusBladfallsjuka på rhododendron

--


SYMPTOMPERIOD :
|JAN||FEB||MAR||APR||MAJ||JUN||JUL||AUG||SEP||OKT||NOV||DEC|

Olika arter av Septoria kan ge bladfläckar i kombination med bladfall.

SKADEBILD :
På bladen bildas oregelbundet formade mörkbruna fläckar omgivna av en gul eller röd bård. Bladen kan falla av och blomningen delvis förhindras. I fläckarna kan man se små svarta punkter som är svampens pyknidier. Symptomen finns året runt på angripna blad.

BIOLOGI :
Svampen sprids med konidier från pyknidier och infekterar bladen speciellt vintertid.

ÅTGÄRD :
Svampsjukdomen kan förhindras genom att undvika hög luftfuktighet, alltför riklig vattning och kvävegödsling. Avlägsna angripna och nedfallna blad.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :