VäxtSkyddsStigen - skylt : 12

Uppspruckna svulster med sotsporer. Foto: Stanislaw KaltVintergäcksot

Urocystis eranthidis


SYMPTOMPERIOD :
| JAN | | FEB | | MAR | | APR | |MAJ||JUN|| JUL | | AUG | | SEP | | OKT | | NOV | | DEC |

Vintergäcksot sprids med smittade lökar och smittad jord. Sjukdomen hämmar återväxten i planteringar och kan på sikt slå ut dessa helt. Symptomen är observerbara under maj-juni.

SKADEBILD :
På blad, bladskaft och stjälkar bildas grå-svarta rundade eller avlånga svulster fyllda med sotsporer efter avslutad blomning i april-maj.

BIOLOGI :
Sotsvampen övervintrar i jorden som sotsporer eller i in¬fekterade lökar och i växtrester. Sotsporerna sprider basidsporer med vinden. Dessa kan infektera nya plantor. Sotsvampar har endast en generation per år.

ÅTGÄRD :
Vid angrepp bör man flytta odlingsplatsen för vintergäck och plantera friska lökar i frisk jord.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :