VäxtSkyddsStigen - skylt : 15

Konidiebildande acervuli på barr. Foto: Guy Svedelius


Döda kvistar på en. Foto: Stanislav Kalt

Kvistdöd på en och tuja, orsakad av

Kabatina juniperi resp. K. thujae


SYMPTOMPERIOD :
|VÅR||SOMMAR||HÖST||VINTER|

Kvistdöd är en svampsjukdom som drabbar lågvuxna enar. (K. thujae angriper framförallt Thuja occidentale, Chamaecyparis nootkatensis och C. lawsoniana.) Symptomen är observerbara året runt.

SKADEBILD :
Hela eller delar av ettåriga skott blir först bleka, sedan gula till gyllenbruna och torkar in.

BIOLOGI :
Svampen infekterar vid låg temperatur och i fuktig väderlek, speciellt under vår och höst. På de döda skotten uppträder svampens svarta elliptiska, 1-2 mm stora sporbehållare, acervuli. Konidiesporerna sprids med hjälp av vattenstänk.

ÅTGÄRD :
Odla på torra luftiga platser samt undvik bevattning ovanifrån. Var noga med att uppföröka friskt växtmaterial. Kemisk bekämpning rekommenderas i plantskola.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :