VäxtSkyddsStigen - skylt : 16

Ekmjöldaggens fruktkropp med bihang. Figur: Guy Svedelius


Ekmjöldagg med kul¬formade fruktkroppar. Foto: Guy Svedelius

Ekmjöldagg

Erysiphe alphitoides


SYMPTOMPERIOD :
| JAN | | FEB | | MAR | | APR | | MAJ | |JUN||JUL||AUG||SEP||OKT|| NOV | | DEC |

Sjukdomen kan ge allvarliga skador på unga ekplantor. Symptomen är observerbara under juni-okt.

SKADEBILD :
Angreppen, särskilt i trädets topp och skottspetsar gör bladen vit¬aktiga, helt täckta av svampens mycel. Starkt angripna blad blir små, rullar sig och vissnar i förtid. Skottspetsar kan bli missbildade och unga träd kan få ett busklikt utseende.

BIOLOGI :
Den vita beläggningen utgöres av svampens mycel med konidiebärare och konidiesporer. Under hösten bildas till en början gula, sedan allt mörkare färgade runda kulor, svampens fruktkroppar (kleistothecier) som innehåller sporsäckssporer. Dessa sporer övervintrar.

ÅTGÄRD :
xxx

NAVIGERA TILL SKYLTEN :