VäxtSkyddsStigen - skylt : 17

Gelerost på sävenbom syns i maj. Foto Mario Rodríguez Escribano


Röda päronrostfläckar på päron under sommar och höst. Foto: Mario Rodríguez Escribano

Päronrost och Gelerost på en, orsakad av svampen

Gymnosporangium sabinae


SYMPTOMPERIOD :
|VÅR|| SOMMAR | | HÖST | | VINTER |SKADEBILD :
Päronblad med röda bladfläckar har smittats med sporer från enar (sävenbom, Juniperus sabina, och kinesiska enar, J. chinensis) med gelerost. Den gulbruna gelerosten utvecklas efter regn på våren på uppsvällda grenar.

BIOLOGI :
Rostsvampen värdväxlar mellan päron som smittas på försommaren av basidsporer från gelerosten inom en radie av 400-500 meter. Under hösten utvecklas skålrost på bladens undersida. Barren på Sävenbom och kinesiska enar smittas av skålrostsporer från päron.

ÅTGÄRD :
Avlägsna och destruera angripna ansvällda enekvistar (eller hela enar) med gelerost under våren. Plantera enbart resistenta sorter av enar.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :