VäxtSkyddsStigen - skylt : 18

Fruktkroppar på poppel. Foto: Guy SvedeliusHäxringar/Älvringar

Marasmius oreades vanligen orsakad av nejlikbroskskivling


SYMPTOMPERIOD :
| VÅR | |SOMMAR|| HÖST | | VINTER |SKADEBILD :
Svampen växer oftast gyttrad från sprickor i barken. Hatten är bred, 5-10 cm och olikfärgad, gråblå, brungrå eller olivbrun. Ovansidan är glatt och sidenglänsande. Svampen orsakar vitröta i levande trädstammar och i stubbar.

BIOLOGI :
Svampen angriper träd genom sår som uppkommit vid beskärning eller skogsavverkning. Svampens mycel bryter ner veden (vitröta). Stammen blir därmed försvagad och kan förorsaka olycksrisk på allmän plats i samband med kraftiga vindar. Svampen utvecklas bäst vid 25ºC och bildar sina fruktkroppar sent på hösten vid 10-12ºC. Ostronskivling är en ansedd matsvamp.

ÅTGÄRD :
Inga.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :